sage despatxos

Sage Despatxos Professionals

Sage Despatxos Professionals disposa d'un ampli catàleg de solucions per a la gestió del despatx que contempla totes les seves àrees: Comptable, Fiscal, Financera i Laboral, a més d'una solució única per a la Gestió Interna del Despatx.

Amb la solució “Sage Despachos” li acompanyem en el ritme de creixement que el seu despatx necessita. Per això disposa de solucions orientades a despatxos de totes les grandàries i necessitats, des dels més petits amb aplicacions de comptabilitat, laboral, etc. fins als més grans amb l'aplicació “Sage Despachos”. Creixem amb vostè, perquè sempre pugui donar al seu client el servei que mereix i pugui ajustar així el seu sistema de gestió a les seves necessitats

 

 

Presentem a continuació un estudi realitzat amb les dades recollides del sector, durant el passat any 2011:

 

 

Vol saber més? Accedeixi ara a la seva demostració personalitzada!!