sage murano: erp gestió empresa

Sage Murano

Sage Murano és la solució “més enllà del ERP” que resol les necessitats més exigents de les petites i mitges empreses de la forma més eficient i oferint la màxima productivitat i una ràpida tornada de la inversió realitzada.

Sage Murano destaca per la seva ràpida implantació i engegada, àmplia modularitat i capacitats d'adaptació sense perdre la seva característica de solució estàndard.

A més de disposar dels mòduls tradicionals d'un ERP, com són la Comptabilitat i Finances, Compres, Vendes, Magatzem i Fabricació, i d'una sèrie de mòduls de gestió avançada a l'entorn del CRM, Gestió de Projectes, Contractes, Gestió Laboral i de Recursos Humans, Gestió Documental, Tresoreria i Business Intelligence, Sage Murano permet a les PIMES accedir a funcionalitats d'alta productivitat amb uns costos que garantir una ràpida tornada de la inversió (ROI) amb eines de col·laboració, comunicació bancària, digitalització de factures i mobilitat, entre unes altres.

Característiques:

  • Modular i estàndard
  • Perfecta relació i integració amb totes les àrees de l'empresa
  • Total adaptabilitat a les necessitats de cada negoci
  • Senzilla utilització
  • Solució Ecommerce integrada
  • E-factura i signatura digital
  • Fàcil personalització
  • Còmoda i ràpida implantació
  • Mínim manteniment
  • Eina per configurar la importació de dades.

Com pot ajudar Sage Murano a la teva empresa?

+ Tot el que té un ERP
+ Mòduls avançats integrats en el ERP
+ Facilitat d'ús
+ Major control
+ Automatització de tasques
+ Eficiència i fidelització
+ Entorn de treball

 

- Vídeos demostratius:

Sage Laboral Murano és la solució perfecta per a la gestió integral de les operacions del dia a dia en la direcció de recursos humans de les empreses. Aquest vídeo demostratiu

 

 

Sage Murano